info icon

Just nu får vi in mycket frågor, vi arbetar så fort vi kan för att svara dig. Vi har samlat svar på vanliga frågor som du hittar här

100% förnyelsebar el från Greenely

Greenely hjälper inte bara villaägare och andra konsumenter att minska sin elförbrukning, vi erbjuder även Sveriges elavtal certifierat med Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Vår grund är att hjälpa våra kunder minska sin elförbrukning och göra de bästa valen ur miljösynpunkt. Greenely har därför gjort det självklara valet att erbjuda uteslutande el märkt med Bra Miljöval. Som Greenely-kund gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt!

Det här är el märkt Bra Miljöval

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. Sådana krav är exempel på vad som skiljer Bra Miljöval från vanlig så kallad ursprungsmärkning, vilken endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav.

För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till miljöförbättrande projekt (t ex fiskvägar förbi vattenkraftverk) och åtgärder för minskad energianvändning. Bra Miljöval är Sveriges enda miljömärkning av el och en av världens tuffaste.

Teckna Greenely elavtal här

Varför ska du som kund välja el märkt Bra Miljöval?

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
  • Du ställer krav på att den förnybara elproduktionen uppfyller hårda miljökrav som tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att öka efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.
  • Du minskar efterfrågan på smutsig el som kärnkraft
  • Du bidrar till klimatsmarta val i vardagen
  • Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

100% Grön förnyelsebar el från Greenely

Under 2020 köpte Greenely 100% vattenkraft certifierad med Bra Miljöval, förutom den el som köptes direkt från våra kunder som säljer sin överproduktion av solel från solceller så att vi kan erbjuda den till andra kunder.

Byt ut ditt gamla elbolag till GreenelySenast uppdaterad den 4 februari 2022